Taalwetwijzer

 

In een land waar verschillende talen worden gesproken is het openbaar taalgebruik een belangrijk en gevoelig thema. De Belgische taalwetgeving is het resultaat van een lang onderhandelingsproces en bevat heel wat subtiele evenwichten. Deze site legt de belangrijkste principes uit voor die gebieden die het belangrijkst zijn voor de doorsnee Vlaming, maar uiteraard zit de taalwetgeving heel wat ingewikkelder in elkaar.

Nieuws

  

Het Steunpunt Taalwetwijzer is sinds woensdag 25 mei 2016 tijdelijk onbemand en telefonisch niet bereikbaar. Onze excuses daarvoor. Vragen gesteld per e-mail of via het contactformulier op de website worden zo spoedig mogelijk beantwoord. 

Met eenvoudige vragen kan u altijd terecht bij de Vlaamse Infolijn.


Op deze website vindt u alvast tal van informatie over de toepassing van de taalwetgeving.

In het linkermenu van de hoofdpagina vindt u per thema een rubriek 'veelgestelde vragen'. Onder de thema's 'bestuurszaken', 'bedrijfsleven' en 'onderwijs' vindt u ook telkens een rubriek 'controle' waarin wordt opgesomd bij welke instanties u terecht kan met een vraag of klacht. Een globaal overzicht van die instanties vindt u op de volgende pagina.

Lees meer