Taalwetwijzer

 

Welkom op de website van het Steunpunt Taalwetwijzer. 

De Taalwetwijzer biedt een antwoord op vragen over de toepassing van de taalwetgeving. Iedereen met vragen hierover kan bij het Steunpunt Taalwetwijzer terecht. De Taalwetwijzer maakt je wegwijs in de taalwetgeving en zal je, indien nodig, doorverwijzen naar de bevoegde instantie die kan verhelpen aan het probleem. Daarnaast registreert het Steunpunt Taalwetwijzer taalklachten n.a.v. de dienstverlening van Brusselse Ziekenhuizen. De Taalwetwijzer behandelt zelf geen klachten. Het Steunpunt Taalwetwijzer biedt tot slot beleidsondersteuning aan overheidsinstanties in dossiers waarin er vragen rijzen omtrent de taalwetgeving. 

Meer info over de taken van de Taalwetwijzer en de contactinfo, kan je hier vinden.

 

Op deze website vind je alvast heel wat informatie over de toepassing van de taalwetgeving. In het linkermenu van de hoofdpagina vind je per thema de belangrijkste principes en een rubriek 'veelgestelde vragen'. 


Nieuws  

Het Steunpunt Taalwetwijzer heeft een nieuw adres!  

 

Vlaamse overheid – Agentschap Binnenlands Bestuur

Steunpunt Taalwetwijzer

Havenlaan 88, bus 70

1000 Brussel

 

De activiteitenverslagen van de Taalwetwijzer

 

U kunt hier volgende verslagen downloaden:

2018-2019

2017-2018

2017 (januari - juni)

2016

2014-2015

2013-2014