Home > Bedrijfsleven

Bedrijfsleven

Welke regels een bedrijf moet volgen, wordt bepaald door de ligging van de exploitatiezetel van de werkgever waaraan de werknemer verbonden is: bijvoorbeeld het kantoor of de winkel waar de werknemer effectief werkt, en dus niet noodzakelijk de hoofdzetel van het bedrijf. Een bedrijf met kantoren in Brussel en Gent valt onder de Vlaamse regelgeving voor zijn Gentse kantoor en onder de Brusselse regelgeving voor zijn Brusselse vestiging.