Home > Bedrijfsleven > Brussel

Brussel

In Brussel geldt de taalwetgeving op het bedrijfsleven alleen voor bedrijven en personen die een handelsactiviteit uitoefenen. Anders dan in het homogeen Nederlandse taalgebied vallen bijvoorbeeld scholen of vakbonden niet onder de taalwetgeving in het bedrijfsleven omdat het geen commerciële bedrijven zijn.

Basisbeginsel. Voor de Brusselse exploitatiezetels van commerciële bedrijven gelden drie vuistregels.

•    Schriftelijke communicatie met het personeel moet naargelang de taal van de werknemer in het Nederlands of in het Frans gebeuren. Tweetalige loonfiches zijn dus onwettig.

•    Voor officiële documenten die niet bedoeld zijn voor de werknemer, zoals statuten, verplichte delen van facturen of jaarverslagen, mag het bedrijf kiezen tussen Nederlands en Frans. Die documenten mogen ook in beide talen opgesteld zijn. Een Brusselse onderneming mag dus een tweetalige factuur versturen naar een klant uit Gent.

•    Voor mondelinge communicatie met het personeel bestaan er geen regels.

Vertalingen? Een bedrijf kan niet worden verplicht om documenten te vertalen die bestemd zijn voor het personeel. Maar vrijwillige vertalingen zijn niet verboden als dat kan worden verantwoord door de samenstelling van het personeel. Het oorspronkelijke document moet wel altijd in de voorgeschreven taal opgesteld zijn en de vertalingen kunnen nooit het origineel vervangen.