Home > Bedrijfsleven > Controle

Controle

De controle op de taalwetgeving in het bedrijfsleven gebeurt door het gerecht. Daarnaast is er ook de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.


In het homogeen Nederlandse taalgebied zijn de ambtenaren van het Departement Werk en Sociale Economie gemachtigd om te controleren of een bedrijf de taalwetgeving naleeft. Ze kunnen waarschuwingen geven, het bedrijf een dwingende termijn opleggen om zich aan de wetgeving te conformeren, en processen-verbaal opstellen. U kan een online klachtenformulier invullen.


Departement Werk en Sociale Economie
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel


Tel: 02 553 42 56
Fax: 02 553 43 90
E-mail: departement@wse.vlaanderen.be


Meldpunt: http://www.werk.be


In Brussel en de faciliteitengemeenten zijn niet de Vlaamse, maar de federale ambtenaren gemachtigd om te controleren of een bedrijf de taalwetgeving naleeft.


Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:


Tel.: 02-235 54 01
Fax: 02-233 48 29
E-mail: tws@werk.belgie.be; tsw.brussel@werk.belgie.be


Voor heel Belgiƫ: de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. De VCT onderzoekt onder meer klachten over de toepassing van de taalwetgeving in het bedrijfsleven.


Vaste Commissie voor Taaltoezicht
Warandeberg 4
1000 Brussel


Tel : 02 518 23 37
Fax : 02 518 26 20
E-mail: info@vct-cpcl.be