Home > Bedrijfsleven > De faciliteitengemeenten

De faciliteitengemeenten

Net als in Brussel zijn in de faciliteitengemeenten alleen commerciële bedrijven onderworpen aan de taalwetgeving in het bedrijfsleven. Anders dan in het homogeen Nederlandse taalgebied vallen bijvoorbeeld scholen of vakbonden niet onder de taalwetgeving in het bedrijfsleven omdat het geen commerciële bedrijven zijn.


Basisbeginsel. Voor de exploitatiezetels van commerciële bedrijven in de faciliteitengemeenten gelden drie vuistregels.

•   Schriftelijke communicatie met het personeel gebeurt in beginsel in het Nederlands. Net als in Brussel mag de werkgever eventueel een vertaling bij de originele documenten voegen als dat kan verantwoord worden aan de hand van de personeelssamenstelling.

•   Officiële documenten die niet bedoeld zijn voor de werknemer, zoals statuten, de verplichte delen van facturen of jaarverslagen, moeten in het Nederlands.

•   Voor mondelinge communicatie met het personeel bestaan er geen regels.Vertalingen? Een bedrijf kan niet worden verplicht om te voorzien in vertalingen. Als het dat toch doet, moet het dat verantwoorden aan de hand van de samenstelling van het werknemersbestand: pas als er zoveel anderstalige werknemers zijn dat het exclusieve gebruik van één taal de sociale betrekkingen tussen de werkgever en de werknemer zou bemoeilijken, is een vertaling aangewezen.