Home > Bestuurszaken

Bestuurszaken

De taalwetgeving legt vast in welke taal (of talen) de overheid moet communiceren met haar burgers, en vaak ook omgekeerd. Wel zijn er verschillende regels naargelang van het taalgebied en soms ook naargelang van de overheid.


De Taalwet Bestuurszaken maakt een onderscheid tussen verschillende soorten diensten.


Plaatselijke diensten zijn overheden met een hoofdzakelijk lokale functie, zoals het gemeentebestuur, het OCMW, het postkantoor of een treinstation van de NMBS.

Gewestelijke diensten zijn overheden die bevoegd zijn voor meer dan één gemeente maar waarvan de werkkring niet het hele land omvat, zoals het provinciebestuur, intercommunales of het gewestelijk ontvangkantoor van de belastingen. Het zijn dus géén diensten die afhangen van het Vlaamse, het Waalse of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Centrale diensten bedienen het hele Belgische grondgebied en zijn gevestigd in Brussel. Het zijn bijvoorbeeld de hoofdbesturen van de federale overheidsdiensten.

Uitvoeringsdiensten zijn diensten waarvan geen leiding uitgaat, die belast zijn met een uitvoeringstaak en waarvan de werkkring heel België bestrijkt. Voorbeelden zijn het KMI in Ukkel of het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol.

Ministeries van gemeenschappen en gewesten en diensten die afhangen van de gemeenschappen en de gewesten hebben wegens hun verbondenheid met een van de taalgemeenschappen een specifiek statuut. Het gaat bijvoorbeeld om de departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen, zoals De Lijn, Export Vlaanderen of de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).