Home > Bestuurszaken > Controle

Controle

Net als andere wetten, kunnen taalwetten worden afgedwongen door rechtbanken of de overheid. Daarnaast zijn een aantal instanties opgericht die alleen voor taalwetgeving bevoegd zijn.


Overheid en rechtbanken.


Als u een overtreding van de taalwetgeving vaststelt, kunt u altijd eerst de dienst zelf waarschuwen die de overtreding heeft begaan. Dat gaat het snelst.
Is de dienst bereid om de fout recht te zetten, dan is er geen probleem. Gebeurt dat niet, dan kan de beslissing die in strijd is met de taalwet door de voogdijoverheid worden nietigverklaard.
Als u naar de rechter stapt, kan die de administratieve beslissing in een verkeerde taal buiten toepassing laten. Dat betekent dat de beslissing voor dat ene specifieke geval niet geldt.
Tegen een bijzondere categorie van administratieve rechtshandelingen kan een beroep tot vernietiging worden ingesteld bij de Raad van State.


Voor heel Belgi√ę: de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.


De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) is belast met het algemeen toezicht op de toepassing of de controle van de bestuurstaalwet. Taalklachten met betrekking tot overtredingen van de bestuurstaalwet  kunnen bij de VCT ingediend worden via post (VCT, Warandeberg 4, 1000 Brussel) of e-mail (info@vct-cpcl.be). Deze taalklacht dient gericht te worden aan de voorzitter van de VCT, duidelijk omschreven te zijn en eventueel voorzien te zijn van bewijsstukken. Meerdere klachten per brief of e-mail en anonieme klachten worden niet aanvaard. Meer info op http://vct-cpcl.be/nl


Vaste Commissie voor Taaltoezicht
Warandeberg 4
1000 Brussel


Tel : 02 518 23 37
Fax : 02 518 26 20
E-mail: info@vct-cpcl.be


Voor Brussel: de vice-gouverneur.


In de negentien Brusselse gemeenten ziet naast de VCT ook de vice-gouverneur van het arrondissement Brussel-hoofdstad erop toe dat de diensten de taalwetten respecteren. Zijn opdracht is vergelijkbaar met die van de VCT maar blijft beperkt tot klachten over overtredingen in Brussel.


Vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-hoofdstad
Gasthuisstraat 31
1000 Brussel


Tel.: 02-512 85 77
Fax: 02-513 04 54
E-mail: info@vicegouverneurbru.be


Voor de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand: de adjunct van de gouverneur.


De adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant houdt toezicht op de naleving van de taalwetten in Wemmel, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en Linkebeek. Hij kan (voor die zes gemeenten) een niet bindend advies verlenen en kan als ombudsman optreden.


Adjunct van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven


Tel.: 016-26 70 94
Fax: 016- 26 70 92
E-mail: adjunct-gouverneur@vlaamsbrabant.be


Voor Voeren: de adjunct-arrondissementscommissaris.


De adjunct-arrondissementscommissaris voor Voeren kan de nodige maatregelen treffen bij overtredingen van de taalwetten door lokale overheden in die gemeente.


Arrondissementscommissariaat Voeren
Stationsstraat 15
3790 Voeren


Tel.: 04-381 07 84
Fax: 04-381 13 44
E-mail: acvoeren@limburg.be