Home > Bestuurszaken > De faciliteitengemeenten

De faciliteitengemeenten

In de faciliteitengemeenten gelden bijzondere voorschriften die garanderen dat Franstaligen met de overheid in het Frans kunnen communiceren als ze dat willen.


Betrekkingen met de inwoners van de faciliteitengemeenten (bijvoorbeeld brieven of telefonische gesprekken) gebeuren in het Nederlands, of in het Frans als de inwoner daarom vraagt.

Berichten en mededelingen, zoals bijvoorbeeld affiches, moeten in het Nederlands én het Frans worden opgesteld, met voorrang voor het Nederlands.

Formulieren (voorgedrukte documenten die door de burger zelf moeten worden ingevuld) moeten in de taalgrensgemeenten alleen in het Nederlands beschikbaar zijn, in de randgemeenten in de beide talen.

Voor officiële documenten, zoals akten of vergunningen gelden er specifieke regels, afhankelijk van de rand- of taalgrensgemeente.

Opgelet: De taalfaciliteiten gelden alleen voor individuele inwoners, niet voor de bestuurders van de faciliteitengemeenten. Volgens de wet op de bestuurstaal mogen de Vlaamse faciliteitengemeenten alleen in het Nederlands worden bestuurd. De zittingen van de gemeenteraad en het schepencollege mogen uitsluitend in het Nederlands verlopen.