Home > Bestuurszaken > Het homogeen Nederlands taalgebied

Het homogeen Nederlands taalgebied

Van overheid naar burger. In haar relaties met inwoners van het homogeen Nederlandse taalgebied gebruikt de overheid het Nederlands. Bijvoorbeeld: een inwoner van Gent krijgt zijn belastingformulieren enkel in het Nederlands opgestuurd.Van burger naar overheid. Conform het decreet van 30 juni 1981 mogen inwoners van het homogeen Nederlandse taalgebied uitsluitend Nederlands gebruiken in hun contacten met diensten die in het homogeen Nederlandse taalgebied gevestigd zijn en waarvan de werkkring alleen dat taalgebied omvat. Er zijn dus twee voorwaarden:● de burger woont in het homogeen Nederlandse taalgebied,

● de dienst is ook gevestigd in dat taalgebied en oefent uitsluitend daar zijn bevoegdheden uit.


Met andere woorden: een Antwerpenaar die bij het stadsbestuur een aanvraag indient voor een stedenbouwkundige vergunning, doet dat in het Nederlands. Een aanvraag in het Frans wordt niet aanvaard.