Home > Snel naar > Consumentenzaken

Consumentenzaken

Mijn factuur is niet volledig in het Nederlands opgesteld. Mag dit?

De grondwettelijke taalvrijheid geldt niet voor een aantal verplichte documenten (bv. de verplichte vermeldingen op een officiële factuur of bepaalde vermeldingen op een etiket van een product dat wordt verkocht). Dienaangaande wordt gekeken naar het boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht (WER Boek VI) dat enkele nieuwigheden bevat.
.

De factuur is in sommige gevallen een wettelijk voorgeschreven document. Volgens de Vaste Commissie voor Taaltoezicht moeten de essentiële vermeldingen op de factuur in de voorgeschreven taal gesteld worden. Het gaat onder meer om de naam van de leverancier, de datum van de verrichting en datum waarop de factuur is opgemaakt, de bevestiging van de schuldvordering en haar titel, het voorwerp van de prestatie en haar prijs, de opgave van de vermelding handelsregister (of HR) met de zetel van de rechtbank, de rechtsvorm van de vennootschap (NV, BVBA, ...).

U kan hieromtrent ook contact opnemen met het Contact Center van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (0800/ 120 33).