Home > Contact

Contact

Algemene gegevens
Naam
Voornaam
E-mail*
Adres
Telefoon
Organisatie
Vraag/commentaar
Interesse
Bestuurszaken Onderwijs Juridische zaken
Bedrijfsleven Rapporten andere
Antwoord
Via e-mail Per telefoon
Het Steunpunt Taalwetwijzer verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang voor het verstrekken van een advies. Als u niet wilt dat we uw gegevens verwerken, kunt u dat melden door te mailen naar taalwetwijzer@vlaanderen.be. We kunnen u dan mogelijk de dienst die u vraagt, niet verstrekken. U kunt ook altijd mailen om te vragen welke persoonsgegevens we verwerken en u kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat we uw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met het Steunpunt Taalwetwijzer, taalwetwijzer@vlaanderen.be. Bent u het niet eens met de manier waarop we uw gegevens verwerken, dan kunt u zich wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.