Home > Disclaimer

Disclaimer

Deze website www.taalwetwijzer.be heeft tot doel u te informeren over de taalwetgeving.

Het gebruik van de website www.taalwetwijzer.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze kunnen op elk moment eenzijdig worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen, zijn van algemene aard en strikt informatieve aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen dient u contact op te nemen met het Steunpunt Taalwetwijzer.

De via deze websites ter beschikking gestelde informatie en documenten kunnen niet als een authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad hebben rechtskracht.

Hoewel wij veel aandacht besteden aan het beheer van deze websites, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze websites altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn.  Wanneer we gewaarschuwd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal de redactie de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. De Vlaamse Overheid is niet aansprakelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse  schade die voortvloeit uit onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website, noch voor het verkeerd gebruik van deze informatie.

Uitsluitend ter informatie bevatten de websites hyperlinks naar andere websites van overheden, instanties of organisaties die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De Vlaamse overheid aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat je de bron (Steunpunt Taalwetwijzer + link naar de specifieke webpagina) vermeldt, volgends de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciete beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimediainformatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Het is mogelijk dat deze websites gebruik maken van ‘cookies’, kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de sites en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een ‘cookie’ wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.

Informatieclausule 

Het Steunpunt Taalwetwijzer verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang voor het verstrekken van een advies. Als u niet wilt dat we uw gegevens verwerken, kunt u dat melden door te mailen naar taalwetwijzer@vlaanderen.be. We kunnen u dan mogelijk de dienst die u vraagt, niet verstrekken. U kunt ook altijd mailen om te vragen welke persoonsgegevens we verwerken en u kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat we uw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft.

Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met het Steunpunt Taalwetwijzer, taalwetwijzer@vlaanderen.be. Bent u het niet eens met de manier waarop we uw gegevens verwerken, dan kunt u zich wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.