Home > Gerecht

Gerecht

Het taalgebruik in gerechtszaken wordt geregeld door de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. Deze wet bepaalt in welke taal de politiediensten een proces-verbaal dienen op te stellen, maar tevens in welke taal een rechtszaak ingeleid en gevoerd kan worden.

Deze wet is gebaseerd op het territorialiteitsprincipe (d.w.z. dat in beginsel de taal van het gebied wordt gebruikt voor de rechtspleging).

Er zijn daarnaast specifieke regels voor de rechtbanken bevoegd voor en/of gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel en het Duitse taalgebied.