Home > Nieuwsberichten > Nieuwsitem 1

Wat doet de Taalwetwijzer? 1) Informeren

De Taalwetwijzer maakt je wegwijs in de taalwetgeving. Enerzijds kan je bij de Taalwetwijzer terecht voor een advies over allerhande vragen met betrekking tot de taalwetgeving. Anderzijds heeft de Taalwetwijzer een actieve voorlichtingsfunctie: via de website en de brochure krijg je een overzicht van de regelgeving en vaak gestelde vragen. In de toekomst zullen op vraag van lokale besturen ook informatiesessies gegeven worden.

2) Doorverwijzen en hierbij in beperkte mate begeleiden:

Als een particulier tot de conclusie komt dat de taalwetgeving niet gerespecteerd wordt en hij wil hiervoor verdere stappen ondernemen, dan kan hij het Steunpunt Taalwetwijzer vragen om zich te laten doorverwijzen naar de instantie die bevoegd is om aan het probleem te verhelpen. Het Steunpunt Taalwetwijzer kan hierbij tevens elementaire standaardhulp bieden zoals het verschaffen van de contactgegevens van de bevoegde instanties, het geven van uitleg omtrent de te volgen procedure en het beschrijven van de vormvoorschriften om een klacht in te dienen. Het Steunpunt Taalwetwijzer zal zelf geen klachten behandelen of de rol van ombudsman opnemen. 

3) Registreren en informeren ingeval van taalklachten inzake de Brusselse ziekenhuizen:

Als men klachten heeft inzake het taalgebruik in de Brusselse ziekenhuizen, is het mogelijk hierover een klacht neer te leggen bij het Vlaams Meldpunt Taalklachten van het Agentschap Zorg en Gezondheid via deze link. De Taalwetwijzer zal de indiener van de klacht juridisch wegwijs maken in de materie van de taalwetgeving. Indien noodzakelijk, kan het Steunpunt Taalwetwijzer de betrokken personen doorverwijzen naar de bevoegde instanties. Het Steunpunt Taalwetwijzer behandelt zelf geen klachten maar registreert deze wel. 

4) Beleidsondersteuning:

Tot slot kan de Taalwetwijzer geraadpleegd worden voor beleidsondersteuning in politieke dossiers waarin aspecten rond de taalwetgeving aan bod komen. 

Hoe kan je de Taalwetwijzer bereiken?

Je kan het Steunpunt Taalwetwijzer bereiken:

- Via het e-mailadres taalwetwijzer@vlaanderen.be

- Op het telefoonnummer 1700; 

- Via het contactformulier op deze website; 

- Via de post: Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, Taalwetwijzer, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel. Meer info?

Je vindt per onderwerp meer informatie over de taalregelgeving en de antwoorden op de veel gestelde vragen terug op deze website. Bovendien kan je de brochure van de Taalwetwijzer bestellen via het online contactformulier of downloaden.