Home > Nieuwsberichten > Nieuwsitem 1

Nieuws

Overzicht van de contactgegevens van de instanties waar u tevens terecht kan met een vraag naar informatie of met een klacht

   

Voor vragen van de lokale besturen (gemeenten, provincies, intercommunales,…)


Afdeling Lokale werking en organisatie, Agentschap Binnenlands Bestuur –Vlaams-Brabant

Afdelingshoofd: Nicole Pijpops

Adres: Boudewijngebouw

Boudewijnlaan 30 bus 70

1000 Brussel

Telefoon: 02 553 14 17

Fax: 02 553 43 01

e-mail: binnenland@vlaanderen.be


Adjunct van de Gouverneur van Vlaams-Brabant (voor de 6 randgemeenten rond Brussel)

adjunct-gouverneur@vlaamsbrabant.be

016 26 70 94


Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten – David Vanholsbeeck

david.vanholsbeeck@VVSG.be

02 211 55 45


Vlaamse Vereniging van Provincies 

02 512 11 52

Contactformulier: http://www.vlaamseprovincies.be/nl/contact

website: http://binnenland.vlaanderen.be


Zij kunnen gecontacteerd worden bij taalkwesties betreffende de randgemeenten.


Voor klachten van particulieren over bestuurszaken


Vaste Commissie voor Taaltoezicht
Warandeberg 4 - 1000 Brussel
info@vct-cpcl.be

02 518 23 37

Problemen met Brusselse lokale besturen:
Vicegouverneur van Brussel-Hoofdstad
info@vicegouverneurbru.be
02 512 85 77


Voor vragen over consumentenzaken (handleidingen, etiketten, vermeldingen op producten, specifieke taalproblemen in verband met economische activiteiten)

Contact Center van de FOD Economie,KMO, Middenstand en Energie

Online formulier: http://economie.fgov.be/nl/global/contact/contact.jsp
0800 120 33


Voor vragen van werknemers over het taalgebruik in de bedrijven

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie
departement@wse.vlaanderen.be

02 553 42 56


Regionale inspecties: http://www.werk.be/over-werk-sociale-economie/het-beleidsdomein-4-entiteiten/departement-werk-en-sociale-economie

Online formulier: http://www.werk.be/formulier/meldpunt-inspectie-werk-en-sociale-economie


Opgelet: in de faciliteitengemeenten en Brussel-Hoofdstad is de federale inspectie bevoegd:

Toezicht op de Sociale Wetten
Brussel
tsw.brussel@werk.belgie.be
02 235 54 01

Halle-Vilvoorde (voor de 6 randgemeenten rond Brussel)
tsw.halle-vilvoorde1@werk.belgie.be
02 257 87 30


Voor informatie over taalcursussen Nederlands NT2 en taalpromotie


Agentschap Integratie en Inburgering 

Hoofdzetel: Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis

Havenlaan 86C bus 212

1000 Brussel

contactformulier
02 205 00 50


Huis van het Nederlands Brussel

Ph. de Champagnestraat 23

1000 Brussel

info@huisnederlandsbrussel.be

02 501 66 60