Home > Onderwijs > Brussel

Brussel

Brussel kent geen tweetalig onderwijs: een (officiƫle, erkende of gesubsidieerde) school geeft ofwel les in het Frans, ofwel in het Nederlands.


Kinderen die in Brussel zelf wonen, kunnen naar keuze worden ingeschreven in een Nederlandstalige of Franstalige school. Het gezinshoofd heeft de vrije keuze. Maar kinderen uit het Nederlandse taalgebied (faciliteitengemeenten inbegrepen) moeten in beginsel onderwijs volgen in de taal van de streek waar ze vandaan komen. In dit geval is dat het Nederlands, tenzij de gebruikelijke taal of moedertaal van het kind Frans is. Dat het kind Franstalig is, moet worden bevestigd in de taalverklaring van het gezinshoofd, een speciaal document dat wordt voorgelegd aan de Taalinspectie.