Home > Onderwijs > Brussel

Brussel

Brussel kent geen tweetalig onderwijs: een (officiƫle, erkende of gesubsidieerde) school geeft ofwel les in het Frans, ofwel in het Nederlands.


Kinderen die in Brussel zelf wonen, kunnen naar keuze worden ingeschreven in een Nederlandstalige of Franstalige school. Het gezinshoofd heeft de vrije keuze. Maar kinderen uit het Nederlandse taalgebied (faciliteitengemeenten inbegrepen) moeten in beginsel onderwijs volgen in de taal van de streek waar ze vandaan komen. In dit geval is dat het Nederlands, tenzij de gebruikelijke taal of moedertaal van het kind Frans is. Dat het kind Franstalig is, moet worden bevestigd in de taalverklaring van het gezinshoofd, een speciaal document dat wordt voorgelegd aan de Taalinspectie.


De Nederlandstalige scholen in Brussel hebben een goede naam en trekken ook veel kinderen uit Franstalige of taalgemengde gezinnen aan. Net als in het Nederlandse taalgebied organiseren of ondersteunen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een reeks projecten die tegemoetkomen aan de Brusselse taalproblematiek. Zo wordt het mogelijk dat de hele klas in het Nederlands les krijgt zonder dat iemand uit de boot valt.