Home > Onderwijs > Controle

Controle

Scholen worden regelmatig doorgelicht om na te gaan of ze alle wettelijke en reglementaire bepalingen en kwaliteitsnormen respecteren. Tijdens de doorlichting ziet de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap ook toe op de naleving van de Onderwijstaalwet. De controle op het taalstelsel van de leerlingen gebeurt door de Taalinspectie, een federale instelling.De naleving van de onderwijstaalwet gebeurt door:Onderwijsinspectie

Vlaamse overheid

Koning Albert II-laan 15

1210 BrusselTel.: 02-553 88 50

E-mail: onderwijsinspectie@vlaanderen.beDe controle op het taalstelsel van de leerlingen gebeurt door:Taalinspectie in het Onderwijs

Federaal Wetenschapsbeleid

Louizalaan 231

1050 BrusselTel: 02-238 34 11

Fax: 02-230 59 12

Contactformulier: https://www.belspo.be