Home > Onderwijs > Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

In welke taal moet/mag een school communiceren?Alle officiƫle, erkende of gesubsidieerde scholen vallen zowel onder de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs (afgekort: de onderwijstaalwet) en de Bestuurstaalwet. Zo bepaalt de Onderwijstaalwet in welke talen de lessen worden gegeven en regelt de Bestuurstaalwet het taalgebruik van de onderwijsinstellingen voor de administratieve aangelegenheden (bv. communicatie met de ouders).Iedere communicatie tussen de school/leerkrachten en de ouders in de schoolcontext, alle activiteiten die in schoolverband plaatsvinden, naast het les geven, bv. het rapport, briefwisseling met ouders, affiches die ophangen, taalgebruik bij het oudercontact of op het schoolsecretariaat, enz., volgen de regeling van de Bestuurstaalwet.Uitzonderlijk kan de school gebruik maken van een vreemde taal in bijvoorbeeld de communicatie met anderstalige ouders van een leerling. Zie vreemde talen .Mag een inwoner van het homogeen Nederlandstalig gebied zijn kinderen naar een Franstalige basisschool in Brussel of in het Franse taalgebied sturen?Dat is mogelijk. Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is er een specifieke regeling. Wie in dat gebied woont, kiest vrij de onderwijstaal van zijn kind. U kiest dus zelf of u uw kind naar een Nederlandstalige of een Franstalige school stuurt.Woont u niet in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, dan kan uw kind wel in een Brusselse school worden opgenomen, maar dan moet het onderwijs volgen in de taal van de streek waar het vandaan komt. Een kind uit Vlaams-Brabant moet in Brussel naar een Nederlandstalige school gaan. Alleen als u in een taalverklaring vermeldt dat de moedertaal of de gebruikelijke taal van het kind de andere landstaal is (in dit geval dus het Frans), mag uw kind onderwijs in die andere taal volgen. Het kan ook zijn dat uw kind vroeger al in het Frans zijn onderwijs heeft genoten. Dan moet de directeur van de vorige school dat bevestigen in een taalgetuigschrift. De Taalinspectie ziet erop toe dat de leerling wel voldoet aan de voorwaarden om zich in te schrijven in een school in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.