Home > Snel naar > Notaris

Notaris

 

Kan een Franstalige notariële verkoopakte in Vlaanderen worden geregistreerd?

Het Wetboek op de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten bepaalt hieromtrent enkel dat, indien een akte in een andere taal dan één van de landstalen ter registratie wordt aangeboden, dat er kan gevraagd worden om een door een beëdigde vertaler voor echt verklaarde vertaling voor te leggen (artikel 3). De registratie zelf gebeurt in beginsel wel in de taal waaraan de kantoren, overeenkomstig de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966, onderworpen zijn.