Home > Snel naar > Syndicus

Syndicus

Ik ben mede-eigenaar van aan appartementsgebouw. Tijdens de algemene vergadering wordt uitsluitend Frans gesproken en de verslagen worden in het Frans opgesteld. Kan dit zomaar?

In private rechtsverhoudingen, zoals bij een mede-eigendom, kan het taalgebruik niet worden geregeld door de wet. Dat betekent dus dat de mede-eigenaars vrij kunnen kiezen in welke taal of talen zij zich uitdrukken, tenzij eventueel een interne regeling (de statuten of het huishoudelijk reglement) iets anders zou bepalen. Er is dus geen verplichte taal op de vergadering van de mede-eigenaars, maar in het huishoudelijk reglement of de statuten kan natuurlijk wel altijd een taal worden afgesproken.

Er bestaat wel een recht op vertaling van de schriftelijke documenten. Artikel 577-11/2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: "Een mede-eigenaar kan, op zijn verzoek, een vertaling verkrijgen van elk document met betrekking tot de mede-eigendom uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars, indien de bedoelde vertaling dient te gebeuren naar de taal of een van de talen van het taalgebied waarin het gebouw of de groep van gebouwen gelegen zijn. De syndicus draagt er zorg voor dat deze vertaling binnen een redelijke termijn ter beschikking wordt gesteld. De kosten van de vertaling zijn ten laste van de vereniging van mede-eigenaars."

Dit betekent dat iedere mede-eigenaar van de syndicus een vertaling naar het Nederlands kan krijgen van de documenten (vanaf 1 september 2010) die uitgaan van de vereniging van de mede-eigenaars van een appartement dat gelegen is in De Panne, dat behoort tot het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Dit artikel heeft dus geen betrekking op het taalgebruik op de vergadering, maar indien de vergadering bv. in het Frans zou plaatsvinden, heeft iedere mede-eigenaar achteraf wel het recht om een Nederlandse vertaling van het verslag van de vergadering te ontvangen.