Home > Terminologie

Terminologie

In 1962 werd de taalgrens bij wet vastgelegd waardoor België in vier taalgebieden werd opgedeeld: het Nederlands, het Frans, het Duits en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. De gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken regelen het taalgebruik door de openbaren diensten voor de verschillende taalgebieden heen.

Daarnaast bestaat er diverse regelgeving inzake taal in het gerecht, onderwijs, bedrijfsleven, consumentenzaken enz. De belangrijkste regelgeving vindt u terug onder ‘wetgeving’.