Home > Terminologie > Categoriën van diensten

Categorieën van diensten

• "Plaatselijke diensten" zijn overheden met een hoofdzakelijk lokale functie, zoals het gemeentebestuur, het OCMW, het postkantoor of een treinstation van de NMBS.

• "Gewestelijke diensten" zijn overheden die bevoegd zijn voor meer dan één gemeente maar waarvan de werkkring niet het hele land omvat, zoals het provinciebestuur, intercommunales of het gewestelijk ontvangkantoor van de belastingen. Het zijn dus géén diensten die afhangen van het Vlaamse, het Waalse of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

• "Centrale diensten" bedienen het hele Belgische grondgebied en zijn gevestigd in Brussel. Het zijn bijvoorbeeld de hoofdbesturen van de federale overheidsdiensten (FOD’s).

• "Uitvoeringsdiensten" zijn diensten waarvan geen leiding uitgaat, die belast zijn met een uitvoeringstaak en waarvan de werkkring heel België bestrijkt. Voorbeelden zijn het KMI in Ukkel of het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol.

• "Private medewerker": een private persoon of een private onderneming die een opdracht vervult voor een dienst die onderworpen is aan de Taalwet Bestuurszaken. Als gevolg daarvan moet deze medewerker ook de taalregels voor de contacten met het publiek volgen.