Home > Terminologie > Instanties

Instanties

• De Vaste Commissie voor Taaltoezicht onderzoekt klachten over de toepassing van de Taalwet Bestuurszaken. Ze is opgedeeld in twee afdelingen, een Nederlandstalige voor het homogeen Nederlandse taalgebied en een Franstalige voor het Franse taalgebied. Bij klachten tegen overtredingen in Brussel, de faciliteitengemeenten of het Duitse taalgebied vergaderen de twee afdelingen samen, als de verenigde vergadering.

• De Taalinspectie gaat na of een leerling wel aan de taalvoorwaarden voldoet om zich in te schrijven in een kleuter- of lagere school uit Brussel of in een van de Franstalige scholen uit de faciliteitengemeenten. Is dat niet het geval, dan wordt de toegang tot de school geweigerd.