Home > Terminologie > Territoria

Territoria

• "De faciliteitengemeenten" zijn die gemeenten in het Nederlandse taalgebied waar de communicatie tussen de overheid en de inwoners in het Frans verloopt als ze dat wensen. Het gaat om een aantal gemeenten in de Vlaamse Rand (de randgemeenten) en sommige gemeenten aan beide zijden van de taalgrens: de taalgrensgemeenten.


• "het Nederlandse taalgebied" slaat hier op het Vlaamse Gewest, dat wil zeggen: het homogeen Nederlandse taalgebied plus de faciliteitengemeenten.


• "Het homogeen Nederlandse taalgebied" slaat hier op het Nederlandse taalgebied zonder de faciliteitengemeenten.


• "Brussel" of "Brussel-Hoofdstad" betekent hier: de negentien gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.Dit kaartje geeft de gemeenten van de Vlaamse Rand weer. De gearceerde gemeenten zijn de randgemeenten waar faciliteiten bestaan. Daarnaast zijn er ook faciliteiten in de Vlaamse taalgrensgemeenten Bever, Herstappe, Mesen, Ronse, Spiere-Helkijn en Voeren.