Home > Terminologie > Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

 

Nogal wat ambassades en consulaten die in Brussel gevestigd zijn, beschikken niet over Nederlandskundig personeel. Bestaan hiervoor geen taalregels?

De taalwetgeving in bestuurszaken is niet van toepassing op de diplomatieke en consulaire zendingen. De buitenlandse ambassades en consulaten vallen, in tegenstelling tot de Belgische posten in het buitenland, niet onder de bevoegdheidssfeer van de Belgische wetgever (inzake taalgebruik).